Recent toegevoegd: Project Res Mixtae

7 april 2022 – Een nieuwe reeks hoofdstukken is voorzien die handelen over maatschappelijke onderscheidingen. Vandaag is de inleiding van dit deel geplaatst.

13 december 2021 – De laatste hoofdstukken uit een eerder ontwerp voor een boek over ‘Religiekritiek en politieke orde’ zijn nu ook geplaatst: een deel over geestelijke en wereldlijke macht(en), en een deel over politiek-theologische denkfiguren.

Eerdere data – In het tweede en derde deel zijn een groot aantal hoofdstukken toegevoegd afkomstig uit een eerder ontwerp voor een boek over ‘Religiekritiek en politieke orde’. De hoofdstukken bevatten een uitwerking van een ‘sociale ontologie van onenigheid’ (2.1 en onderliggende teksten) en een aanzet tot een ‘kleine geschiedenis van de politieke theologie’, die vooral een voorgeschiedenis omvat: de Oudheid en het vroege christendom (3.1 en onderliggende hoofdstukken).

Drie hoofdstukken zijn eerder toegevoegd:

  • Spinoza’s leer van de gehoorzaamheid – Gehoorzaamheid is een begrip bij Spinoza dat politiek, religie en filosofie met elkaar verbindt, maar ook de spanningen tussen de drie domeinen verklaart. Dat verdient dus nader onderzoek. Deze tekst zet Spinoza’s uitspraken over gehoorzaamheid in samenhang.
  • De orde van de ongelijkheid: Spinoza’s driedeling uit de ondertitel van de Tractatus theologico-politicus sluit aan bij onderscheidingen die al langer bestaan. Ik bespreek in deze tekst de driedeling uit Duby’s historische studie De drie orden (handelend over degenen die bidden, vechten en arbeiden) en verwante driedelingen zoals die tussen sacerdotiumregnum en studium. Het gaat hier niet alleen over een functionele verdeling, maar ook over de ongelijkheid tussen standen.
  • De maatschappelijke betekenis van religie in Spinoza’s Ethica. De termen religio en pietas eigent Spinoza zich in het vierde boek van de Ethica toe, en wel als uitgangspunt voor de gedachte dat toename van waarachtige kennis van God de samenleving en de burgers ten goede komt. In deze tekst werk ik de idee van geestelijke ontwikkeling uit zoals die in de Ethica doorschemert en trek een vergelijking met de politieke filosofie van Spinoza.

Eerder afgerond: gereed zijn de inleidingen bij de drie delen, zodat de lezer een beter beeld krijgt van het project. De inleiding van het tweede deel bestaat uit een beknopt overzicht en een uitgebreide versie, waarin ik het belang van een theorie van onderscheidingen voor mijn onderzoek toelicht.

De eerste hoofdstukken zijn eerder toegevoegd. Ze zijn afkomstig van een boek waaraan ik in 2009 tijdens een ‘sabbatical’ begon, maar dat niet werd voltooid. Dat boek was de eerste aanzet tot dit project. Het project is werk in uitvoering: nieuwe hoofdstukken zullen verschijnen, en ook aan de opbouw zal ik nog gaan sleutelen.

Eerder werden de volgende teksten geplaatst:

1.1 Het ‘theologisch-politiek probleem’: Spinoza over grenzen aan macht

2.1 Sociale ontologie en onenigheid

2.1.1 Transcendentie, de ervaringswereld en haar grenzen

2.1.2 Beslissingen (van anderen): onderscheiden, onenigheid, macht

 

Eerder verschenen al de algemene inleiding, en een eerste opzet van een begripsverheldering van res mixtae.

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.