Recent toegevoegd: Project Res Mixtae

Meest recent: gereed zijn de inleidingen bij de drie delen, zodat de lezer een beter beeld krijgt van het project. De inleiding van het tweede deel bestaat uit een beknopt overzicht en een uitgebreide versie, waarin ik het belang van een theorie van onderscheidingen voor mijn onderzoek toelicht.
De eerste hoofdstukken zijn eerder toegevoegd. Ze zijn afkomstig van een boek waaraan ik in 2009 tijdens een ‘sabbatical’ begon, maar dat niet werd voltooid. Dat boek was de eerste aanzet tot dit project. Het project is werk in uitvoering: nieuwe hoofdstukken zullen verschijnen, en ook aan de opbouw zal ik nog gaan sleutelen.

De meest recente tekst is:

2.1.2 Beslissingen (van anderen): onderscheiden, onenigheid, macht

Eerder werden de volgende teksten geplaatst:

1.1 Het ‘theologisch-politiek probleem’: Spinoza over grenzen aan macht

2.1 Sociale ontologie en onenigheid

2.1.1 Transcendentie, de ervaringswereld en haar grenzen

Eerder verschenen al de algemene inleiding, en een eerste opzet van een begripsverheldering van res mixtae.

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.