Democratie als cultus

Secularisering beperkt zich niet alleen tot de godsdienst, maar zet zich verder door naar andere menselijke instellingen. De onttovering van de wereld maakt ook de leden van maatschappij en staat tot ‘ongelovigen’. Ze verlaten de politieke orde, zoals ze voorheen de kerken verlieten. Karl Marx schreef al in 1843: de godsdienstkritiek is voltooid, nu begint de kritiek van staat en recht. Bijna een eeuw later stelde Carl Schmitt de diagnose dat de moderne politieke instellingen gegrond zijn in geseculariseerde theologische begrippen.
De moderne democratie draagt nog de sporen van het theologisch verleden. Staat en kerk mogen keurig gescheiden zijn, van de talloze verbanden tussen politiek en religie zijn we voorlopig niet bevrijd. Het hedendaagse onbegrip voor theologie treft ook de politieke instellingen.

‘Koersvast slaagt Uitgeverij Boom er inmiddels reeds enkele decennia in om geheide niet-bestsellers, boeken over filosofie en maatschappijbeschouwende thema’s, toch een podium te geven. Daarmee draaft de uitgeverij belangrijk bij tot (het niveau van) het intellectuele debat in Nederland. Ook deze verzameling politiek-theologische opstellen […] past in deze traditie’. – Drs. M. Groen (NBD Biblion, 28-10-2011)