Over deze webstek

Marin Terpstra (Amsterdam 1954) studeerde wijsbegeerte in Nijmegen, studeerde af op een scriptie over Louis Althusser (1980), promoveerde in 1990 op een studie over Spinoza’s begrippen van macht, werkte aan de Katholieke/Radboud Universiteit te Nijmegen van mei 1985 tot en met mei 2020, en geniet sindsdien van zijn pensioen en voldoende tijd om onderzoek te doen. 

Op deze plaats zijn mijn teksten te vinden op het gebied van de politieke wijsbegeerte, met bijzondere aandacht voor ‘politieke theologie’, de spanning tussen politiek en religie, democratie en denkers als: Spinoza, Hobbes, Schmitt en Luhmann. Mijn belangstelling gaat met name uit naar het denken over maatschappelijke vormen waarin politiek en religie elkaar raken of zelfs overlappen. De lezer vindt hier mijn gepubliceerde teksten, soms in een meer uitgebreide versie dan wat gepubliceerd is, maar vooral niet eerder verschenen teksten..

  • Onder de titel Project ‘Res mixtae’ verschijnt hier een boek in opbouw, dat stap voor stap zal worden geschreven. De kern van mijn onderzoek draait rond het Theologisch-politiek Traktaat van Spinoza ( verschenen in 1670) en de betekenis daarvan voor de politieke wijsbegeerte. De verhouding tussen filosofie, politiek en religie staat daarin centraal. Koppelingen naar de toelichting en naar de inhoudsopgave vindt de lezer in het menu.
  • Overige teksten bevatten allereerst een lijst van mijn gepubliceerde teksten – verwijzingen naar de online publicatie of naar een (soms uitgebreide) versie, en verder: verwijzingen naar ‘overige teksten’ (niet gepubliceerde artikelen), uitwerkingen van voordrachten. De rubriek ‘Besprekingen’ bevat beschrijving en beoordeling van boeken die belangrijk zijn voor mijn onderzoek.
  • De rubriek Bespiegelingen bevat korte overdenkingen en autobiografisch materiaal.
  • Met studenten heb ik jarenlang een project begeleid onder de titel ‘Stijlen van religiekritiek’, dat deels op een website van de Radboud Universiteit is gepubliceerd. De gegevens van deze website heb ik hier overgenomen.

De schrijver heeft de rechten op de hier openbaar gemaakte teksten. Overname van teksten is toegestaan mits met bronvermelding. De schrijver vertrouwt erop dat de bezoeker deze rechten respecteert.
Teksten verschijnen hier in de opmaak van de webstek. Op verzoek stuur ik een tekst in PDF
De afbeelding – een spotprent van Thackeray die ik bespreek in Democratie als cultus (2011), blzn.50-51 – verwijst naar de twee lichamen van de koning, zoals bestudeerd door Ernst Kantorowicz, en meer in het algemeen naar het onderscheid en de samenhang tussen het sterfelijk-wereldlijke bestaan en de eeuwig-geestelijke werkelijkheid die door stervelingen meer of minder geslaagd belichaamd wordt. Het is het beeld van een persona mixta.