Nieuws

Recent toegevoegd: Project Res Mixtae

30 juni 2023 – Het laatste hoofdstuk in deel 2.2 is geplaatst. Daarmee is voorlopig dit deel afgerond. 2.2.2.A Theatrum Veritatis et Justitiae 19 mei 2023 – Het volgende hoofdstuk is toegevoegd: 2.2.2.D Vrijblijvende of maatgevende ordeningen? 18 mei 2023 – Hoofdstuk 2.2.3 is herschreven, en de volgende hoofdstukken zijn toegevoegd: 2.2.2.B Het onderscheid tussen […]

Nieuw in rubriek Bespiegelingen: twee oudere teksten over ‘het heilige’

In het hoofdmenu verwijst Bespiegelingen naar korte teksten over verschillende onderwerpen, overdenkingen bij een gebeurtenis of tekst. Daarnaast verzamel ik daar ook autobiografische teksten met als titel: Zelfbeschrijvingen. Recent toegevoegd: De strijd der heiligdommen Recent toegevoegd: Over de cultuur die het leven heilig heeft verklaard Eerder toegevoegd: Het ‘vergeten kiesrecht’ Eerder toegevoegd: ‘Gevoelige onderscheidingen’ Eerder […]

Rubriek besprekingen: boeken over Jacob Taubes en de praktijk van het onderscheiden

Onder ‘Overige teksten’ in het menu is een nieuwe rubriek opgenomen: besprekingen. Ik bespreek pas verschenen of oudere boeken. Pas toegevoegd: Katrin Wille, Die Praxis des Unterscheidens. Historische und systematische Perspektiven, Karl Alber, Freiburg/München 2018. Eerder geplaatst: Bespreking van Jerry Z. Muller, Professor of Apocalypse. The many lives of Jacob Taubes, Princeton University Press, Princeton/Oxford […]

Eerder verschenen: De verlossing van de geschiedenis bij Jacob Taubes

In de bundel Messianisme als gevaarlijke herinnering: Bronnen, erfgenamen, actualiteit onder redactie van Theo de Wit en Eric Ottenheijm (Damon, Eindhoven 2021) verscheen mijn tekst over Jacob Taubes en zijn inbreng in het denken over messianisme. Ik plaats zijn denken in de actualiteit van politieke heilsverwachtingen en probeer te verklaren waarom Taubes’ weigering geestelijk betrokken […]

Eerder verschenen: Postliberalisme en de crisis van de moderne maatschappij

In de Annalen van het Thijmgenootschap verscheen een aflevering (nummer 2 van jaargang 109), onder de titel Het radicale midden overzee. Verkenningen van het postliberalisme, dat aandacht besteed aan het ‘postliberalisme’, een stroming die kritische kanttekeningen plaatst bij het heersende liberale denken. Mijn bijdrage aan deze uitgave gaat uit van een belangrijk kenmerk van de […]

Eerder verschenen: ‘De ontvangst van Spinoza in katholieke kringen’

In de Mededelingen vanwege het Spinozahuis verscheen als nummer 75 mijn tekst ‘”De Godzoeker in een van positieve godsdienst vervreemde wereld”. De ontvangst van Spinoza in katholieke kringen, 1897-1997′, de uitwerking van een lezing gehouden op het congres ter viering van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Het Spinozahuis. Samenvatting Spinoza’s werken stonden op de Index voor […]

Eerder verschenen: Theocratie en democratie: de vraag naar de politieke wil

In december 2020 verscheen bij Boomjuridisch een boek over Alexis de Tocqueville, onder redactie van Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel: Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville. Dit boek bevat een door mij geschreven hoofdstuk over het politieke aspect van Tocqueville’s werk en legt een verband […]

Eerder verschenen: De enscenering van verzet tegen een wereldmaatschappij: Een analyse van (a)symmetrische onderscheidingen

Dit artikel verscheen in een speciaal nummer over het thema verzet van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), nummer 2, jaargang 112, juli 2020, blzn. 113-136. DOI: https://doi.org/10.5117/ANTW2020.2.003.TERP Samenvatting Het begrip oikofobie wordt vaak gebruikt als antwoord en weerlegging van de beschuldiging van xenofobie die meestal wordt geuit tegen nationalistische groeperingen. Oikofobie stelt zich tegenover […]