In 2024 verschijnt een vergelijkende studie over Panajotis Kondylis en Alexander Doegin

In een bundel over het begrip ‘massademocratie’ in het denken van Panajotis Kondylis, vooral in zijn boeken Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne (1991) en (postuum verschenen) Das Politische und der Mensch. Grundzüge der Sozialontologie. Band I (1999), zal een bijdrage van mijn hand verschijnen waarin ik […]

Recent toegevoegd: Project Res Mixtae

30 juni 2023 – Het laatste hoofdstuk in deel 2.2 is geplaatst. Daarmee is voorlopig dit deel afgerond. 2.2.2.A Theatrum Veritatis et Justitiae 19 mei 2023 – Het volgende hoofdstuk is toegevoegd: 2.2.2.D Vrijblijvende of maatgevende ordeningen? 18 mei 2023 – Hoofdstuk 2.2.3 is herschreven, en de volgende hoofdstukken zijn toegevoegd: 2.2.2.B Het onderscheid tussen […]

Eerder verschenen: De verlossing van de geschiedenis bij Jacob Taubes

In de bundel Messianisme als gevaarlijke herinnering: Bronnen, erfgenamen, actualiteit onder redactie van Theo de Wit en Eric Ottenheijm (Damon, Eindhoven 2021) verscheen mijn tekst over Jacob Taubes en zijn inbreng in het denken over messianisme. Ik plaats zijn denken in de actualiteit van politieke heilsverwachtingen en probeer te verklaren waarom Taubes’ weigering geestelijk betrokken […]

Eerder verschenen: Postliberalisme en de crisis van de moderne maatschappij

In de Annalen van het Thijmgenootschap verscheen een aflevering (nummer 2 van jaargang 109), onder de titel Het radicale midden overzee. Verkenningen van het postliberalisme, dat aandacht besteed aan het ‘postliberalisme’, een stroming die kritische kanttekeningen plaatst bij het heersende liberale denken. Mijn bijdrage aan deze uitgave gaat uit van een belangrijk kenmerk van de […]

Eerder verschenen: ‘De ontvangst van Spinoza in katholieke kringen’

In de Mededelingen vanwege het Spinozahuis verscheen als nummer 75 mijn tekst ‘”De Godzoeker in een van positieve godsdienst vervreemde wereld”. De ontvangst van Spinoza in katholieke kringen, 1897-1997′, de uitwerking van een lezing gehouden op het congres ter viering van het honderdjarig bestaan van de Vereniging Het Spinozahuis. Samenvatting Spinoza’s werken stonden op de Index voor […]

Eerder verschenen: Theocratie en democratie: de vraag naar de politieke wil

In december 2020 verscheen bij Boomjuridisch een boek over Alexis de Tocqueville, onder redactie van Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel: Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville. Dit boek bevat een door mij geschreven hoofdstuk over het politieke aspect van Tocqueville’s werk en legt een verband […]

Eerder verschenen: De enscenering van verzet tegen een wereldmaatschappij: Een analyse van (a)symmetrische onderscheidingen

Dit artikel verscheen in een speciaal nummer over het thema verzet van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), nummer 2, jaargang 112, juli 2020, blzn. 113-136. DOI: https://doi.org/10.5117/ANTW2020.2.003.TERP Samenvatting Het begrip oikofobie wordt vaak gebruikt als antwoord en weerlegging van de beschuldiging van xenofobie die meestal wordt geuit tegen nationalistische groeperingen. Oikofobie stelt zich tegenover […]