Te verschijnen: Vrijheid en tijdsordening in Dugins ‘vierde politieke theorie’

Voor een bundel teksten over de crisis van de liberale democratie heb ik een bijdrage geschreven over het politieke denken van Alexandr Dugin. De nadruk ligt niet zozeer op de politieke standpunten van Dugin (zoals zijn steun voor de militaire inval van Rusland in Oekraïne), als wel op zijn ontwerp van een vierde politieke theorie, die vooral een alternatief wil zijn voor het liberalisme als overheersende paradigma in de westerse, bovenal Angelsaksische politieke filosofie. Dugins politieke denken breekt vooral met twee belangrijke ideeën in dit paradigma: het vooruitgangsgeloof (de voortschrijdende bevrijding van mensen van alle vormen van onderwerping en uitsluiting) en de negatieve vrijheid (liberty). In de bundel zal een kortere versie verschijnen, waarin vooral veel noten ontbreken.

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.