Zelfbeschrijvingen

Zelfbeschrijvingen bestaan in soorten en maten: van korte aanduidingen die men onder of bij een artikel plaatst tot een heuse levensbeschrijving in een kloek boek. In zekere zin is iedere tekst een zelfbeschrijving, of een stukje van de puzzel die het eigen leven in zelfbespiegelingen vormt. Ik herinner mij de tijd dat ik sollicitatiebrieven moest schrijven en telkens tot een andere tekst kwam. Men verandert voortdurend van het beeld dat men van zichzelf heeft. Elke nieuwe ervaring herschikt de herinnering, en men herinnert zich nooit alles, laat staan in een keurig samenhangend beeld. Wie een beeld wil krijgen van de schrijver achter deze vele teksten en projecten moet ik dus verwijzen naar verschillende soorten teksten, van een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen  in mijn (academische) leven naar bekentenissen over mijn wijsgerige voorkeuren.

Korte levensbeschrijving – waarom ik politiek filosoof werd …

Overzicht van enkele belangrijke momenten voor zover die van belang zijn voor mijn levensweg als filosoof, met een aanhangsel met bijzondere aandacht voor de symbolische betekenis van mijn geboortejaar

Mijn credo in de politieke filosofie

Een poging de uitgangspunten te omschrijven van mijn benadering van politieke filosofie: een onderscheid tussen het lichamelijke en geestelijke, materialiteit en interpretatie, decisionisme, onenigheid.

Inleiding bij Religiekritiek en politieke orde

In 2009 schreef ik de teksten die voor een deel in het project ‘Res Mixtae’ zijn opgegaan (hoofdstuk 2.1 en deel 3), hoofdstukken die bestemd waren voor een boek dat nooit afgerond is, en dat handelde over de betekenis van religiekritiek voor de moderne politieke orde. De inleiding biedt een inzicht in mijn uitgangspunten en de achtergrond van mijn vraagstelling.

Over het beschouwelijke leven

Als filosoof leid ik een beschouwelijk leven, maar ik verdedig een vorm van vita contemplativa die niet een vlucht uit de wereld is maar een poging de wereld te begrijpen.