Onenigheid en gemeenschap. Basisboek Politieke Filosofie

Onenigheid en gemeenschap is uitgegeven bij Boom uitgevers, Amsterdam 2012 [ISBN 9789461052605] onder redactie van Marin Terpstra
Politiek ontstaat op het moment dat de mens tracht een gemeenschap te vormen ondanks de onenigheid met zijn medemens. Dat is de basisstelling van dit nieuwe deel in de succesvolle serie Basisboeken filosofie.
Steeds zien we dit probleem terugkeren in nieuwe historische gedaanten. Van het Griekse denken over de polis tot de moderne politiek van de mensenrechten. Van het zestiende-eeuwse denken over soevereiniteit tot de regulering van de spanning tussen staat en economie.
In een historisch en een systematisch deel kan de lezer zich een uitputtend beeld vormen van de voornaamste denkers en thema’s in de politieke filosofie. Ook komt het perspectief van deze discipline op de belangrijkste hedendaagse politieke problemen uitgebreid aan bod. Onenigheid en gemeenschap is toegankelijk geschreven en voorzien van een uitgebreid register en vele verwijzingen. Het is daardoor zowel geschikt voor studenten filosofie en politicologie als voor het algemene in politiek geïnteresseerde publiek.
Met bijdragen van Marin Terpstra (delen I en II), en René Boomkens, Antoon Braeckman, Rutger Claassen, Tim Heysse, Donald Loose, Luuk van Middelaar, Gijs van Oenen, Ronald Tinnevelt, Jean-Pierre Wils, Marcel Wissenburg, Theo de Wit, Evert van der Zweerde (Deel III).

‘Een prachtig handboek voor politicologen en politiek filosofen. Kortom, voor een ieder die door wil vragen “achter” de politieke werkelijkheid is dit een verhelderende en bijzonder bruikbare inleiding.’ – Lambert Pasterkamp in De civitate, jaargang 65 nummer 1 november 2014

‘Dit kloeke boek geeft een goed en redelijk compact overzicht van eeuwen gedachtegoed. De auteurs gaan vooral beschrijvend te werk. Ondanks de lastige materie zijn de teksten toegankelijk geschreven. Geschikt voor lezers geïnteresseerd in de achtergronden van politiek en voor studenten.’