In 2024 verschijnt een vergelijkende studie over Panajotis Kondylis en Alexander Doegin

In een bundel over het begrip ‘massademocratie’ in het denken van Panajotis Kondylis, vooral in zijn boeken Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne (1991) en (postuum verschenen) Das Politische und der Mensch. Grundzüge der Sozialontologie. Band I (1999), zal een bijdrage van mijn hand verschijnen waarin ik een verband leg met teksten van de Russische filosoof en ideoloog Alexander Doegin, ten einde te onderzoeken of Kondylis’ analysen vandaag de dag nog hout snijden. Kondylis blijkt bijzonder gevoelig voor de tegenstelling tussen traditionalisme en (post)modernisme, die bij uitstek door Doegin wordt behandeld, zij het vanuit een ogenschijnlijk volstrekt ander gezichtspunt.