Bespiegelingen

Hieronder staan losse teksten over alle mogelijke onderwerpen, korte overdenkingen vaak bij een gebeurtenis of gelezen tekst.

Het ‘vergeten’ kiesrecht – [31 maart 2023] Zorgen over de staat van de democratie leggen de nadruk op de ‘ kloof tussen politiek en burgers’ alsof in een democratie de politiek niet vooral een zaak en een verantwoordelijkheid van burgers is. Men lijkt het ‘passieve kiesrecht’ vergeten: het recht van de burger om politieke verantwoordelijkheid te dragen.

Gevoelige onderscheidingen – [3 maart 2023] Dit opstel vraagt zich af waar de hedendaagse gevoeligheid voor onderscheidingen die ongelijkwaardigheid beschrijven vandaan komt, en stelt de vraag of hier geen sprake is van overgevoeligheid.

Democratie als orthodoxie (of orthopraxie)? – [4 maart 2023] Ter discussie staat een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken een politieke partij te verbieden die de democratie ondermijnt, in naam van de ware democratie ongetwijfeld. Bijgaand een bespiegeling over dit paradoxale wetsvoorstel.

De magie van het ‘bij de tijd’ zijn – [3 januari 2023] Een natuurlijke tijdsordening (zoals dag en nacht of de seizoenen) kan maatgevend zijn voor het ritme van het leven, maar is ook het vertrekpunt geweest voor een magische duiding van tekenen die vertellen wat de tijd van mensen verlangt, opvallend genoeg tot de dag van vandaag …

Europa tussen aardse en hemelse waarden is een korte beschouwing over (het verlies aan) de betekenis van de christelijke traditie voor de Europese politieke gemeenschap, geschreven vóór de uitbraak van het Coronavirus, en in september 2020 gepubliceerd in Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 28(2020)109, blzn.20-23.

Over de cultuur die het leven heilig heeft verklaard  is een korte overdenking die aansluit bij een onderwerp dat in eerdere artikelen over het ‘heilige lichaam’ en ‘zelfopoffering’ is uitgewerkt, geschreven 8 november 2004.

Verbondenheid en verdraagzaamheid bevat aantekeningen, geschreven op 25-26 januari 1997, ter voorbereiding van mijn bijdrage over tolerantie en solidariteit, later verschenen in Henk Manschot, Theo De Wit (red.), Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek, Boom, Amsterdam 1999.

De strijd der heiligdommen is een vroege verwoording (18 mei 1994) van wat inmiddels als culture wars bekend staat, en als onderwerp in teksten uit Waarom tolerantie niet de hoogste waarde is terugkomt.