Overige teksten

Hier vindt de lezer ongepubliceerde teksten of uitgebreide versies van gepubliceerde teksten), geordend per onderwerp: (1) Spinoza, (2) Politieke theologie, (3) Democratie. De titel aan het begin bevat een link naar de tekst (pdf). Bij verwijzingen graag de titel vermelden en de vindplaats (URL).

Spinoza

  • De analyse van machtsbetrekkingen en klassenbetrekkingen in de Tractatus Politicus van Spinoza Deze tekst is in 1995 gepubliceerd in Studia Spinozana en is een uitwerking van de de paragrafen 9-11 van hoofdstuk 2 van de Tractatus Politicus. Ik laat zien dat men uit de eenvoudige tweedeling onder iemands macht of recht vallen en in eigen macht of recht staan, tot een driedeling en zelfs zesdeling van maatschappelijke groepen leidt die de politieke dynamiek van een staat bepalen.

Politieke theologie

  • Pietas_politiek moreel of religieus Deze tekst uit 2006-2007 is een studie naar het Romeinse, christelijke en moderne begrip van eerbied of vroomheid. De hoofdtekst is een presentatie van het onderzoek, in twee aanhangsels is een aansluitende voordracht en een onderzoeksopzet opgenomen. Deze tekst speelt een sleutelrol in latere publicaties (zoals Democratie als cultus uit 2011), maar is onvoltooid blijven liggen. Titel: Pietas – een politiek, moreel of religieus begrip?

Democratie

  • De religieuze dimensie van democratie Bijgaande opstellen schreef ik voor het nummer over democratie van Christendemocratische Verkenningen (december 2012); het eerste deel werd gepubliceerd, de andere twee delen zijn een aanvulling en uitwerking van het eerste deel.
  • Een overwinning van de democratie Deze tekst is een uitgebreide versie van een nog steeds actuele verhandeling over de Nederlandse democratie, geschreven kort na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de herfst van 2012, waarvan stukken destijds als artikelen verschenen.

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.