Stijlen van Religiekritiek

Vanaf 2010 werkte ik met studenten aan het project Stijlen van de religiekritiek, in het eerste jaar overigens on der naam ‘Rede en religie’. Dit project begeleidde ik samen met achtereenvolgens Inigo Bocken en Rob van de Schoor. Het project leverde een website en een aantal publicaties op. De website verzamelde lemmata waarin telkens een voorbeeld van religiekritiek werd genoemd en uitgelegd.

Helaas is de website met lemmata over religiekritiek niet meer beschikbaar, en ook het boek dat we in 2016 maakte op grond van deze website is niet meer verkrijgbaar.

Publicaties:

  • In 2016 verscheen een bundeling van ongeveer 50 lemmata van de website, voorzien van inleidingen en uitleiding: Een gebed zonder eind. Stijlen van religiekritiek van de oude Grieken tot nu (geredigeerd door Lisanne Jansen, Rozemarijn Oosthoek, Rob van de Schoor, Nikki Heinsman en Marin Terpstra), Wilde Raven, Arnhem 2016. Lees hier verder over dit boek.
  • Een themanummer van het tijdschrift Filosofie over ‘Stijlen van religiekritiek’ met bijdragen van vier akademie-assistenten (2011). Lees verder.
  • Inigo Bocken, Marin Terpstra (red.), Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen, Eburon, Delft 2010. Bestel.
  • Symposium “Religie en rede: een dialoog”, woensdag 26 mei 2010, 12u30-17u30. Gastsprekers: prof dr Ger Groot, prof dr Jean-Pierre Wils; panels georganiseerd door akademie-assistenten.

Geschiedenis van het project

Het project is van start gegaan als Project Akademie-assistenten. In 2009-2010 werd het deelproject “Grenzen en mogelijkheden van de dialoog tussen rede en religie”, gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW), afgesloten met de verschijning van een bundel opstellen en een symposium. In 2010-2011 is op bescheiden schaal een nieuw project gestart met middelen van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Aan dit project nemen 4 studenten deel. Het project heeft als titel ‘Stijlen van religiekritiek’. Vanaf 2012 wordt dit project, waarbij al snel de Faculteit der Letteren aansluit, voortgezet met een nieuwe groep akademie-assistenten, en werken we aan het opzetten van een website. Vanaf september 2015 maakte het project deel van het facultaire Honoursprogramma.