Een gebed zonder eind

Een gebed zonder eind. Stijlen van religiekritiek van de oude Grieken tot nu

In 2016 verscheen een bundeling van ongeveer 50 lemmata van de website, voorzien van inleidingen en uitleiding: Een gebed zonder eind. Stijlen van religiekritiek van de oude Grieken tot nu (geredigeerd door Lisanne Jansen, Rozemarijn Oosthoek, Rob van de Schoor, Nikki Heinsman en Marin Terpstra), Wilde Raven, Arnhem 2016.

De uitgeverij bestaat niet meer, het boek is alleen antiquarisch verkrijgbaar. Hier lees je de inleidingen en uitleidingen bij het boek en de drie delen. Het afsluitende opstel van mijn hand lees je hier: Waarover gaat religiekritiek eigenlijk? Een poging tot begrip. Ook is een overzicht van de bijdragen toegevoegd.

Verantwoording

De voorbeelden in dit boek zijn geschreven door studenten die een aanstelling kregen binnen het ‘Project Akademie-assistenten’ (zie de inleiding). Zij schreven enkele lemmata voor de website en vaak ook nog een uitgewerkte tekst waarin al het materiaal was opgenomen. De teksten die zij schreven zijn voor dit boek bewerkt door de redacteuren om aan de opzet van dit boek te voldoen. Hieronder staan de oorspronkelijke schrijvers van de lemmata.

Noortje ter Berg

 • 33 Religie op de pijnbank

Roos Biemans

 • 18 De Ceremonie (Jan Siebelink)

Helmie van de Camp

 • 29 Scheiding van staat en kerk
 • 40 Nederlands grondgebied, Nederlandse religie?

Lars Cornelissen

 • 24 Bijgeloof (Voltaire)
 • 36 Over fanatisme (Voltaire)
 • 37 Tolerantie in Nathan de Wijze (Lessing)

Bert Donks

 • 39 Verzet tegen christelijke leraren (Julianus)

Emile Dumoulin

 • 8 Een waarachtig theïsme (David Hume)

Susanna Graver

 • 34 Altijd wat uit te leggen

Arco den Heijer

 • 10 Lucretius en de vreze Gods (Lucretius)
 • 12 Antropomorfe Godenbeelden (Xenofanes, Clemens van Alexandrië)
 • 15 Evangelie van Judas (gnosticisme)
 • 16 Plotinos over de gnostici
 • 19 Xenofanes over de grote Griekse dichters
 • 25 Bevrijding van de angst voor de goden (Lucretius)
 • 26 De rede van Zeus tegen de Olympische goden, en de reactie van Athene (Homeros)

Nikkie Heinsman

 • 35 De martelaren van Córdoba (Eulogius)

Lisanne Jansen

 • 3 Bloederige Christelijke kunst (Denis Diderot)
 • 7 Mystieke vrouwen (Denis Diderot)

Floor Koeleman

 • 1 De Zeven Werken van Barmhartigheid (De Meester van Alkmaar)
 • 5 Verminkt: De Heilige Drievuldigheid (Arnt van Tricht)
 • 6 Verwoest: De boeddha’s van Bamyan (Taliban)

Gauwain van Kooten Niekerk

 • 22 Deconversie (Tim Brooks)

Bas Leijsenaar

 • 23 God toont zich niet in de wereld (Ludwig Wittgenstein)

Eva Martens

 • 31 Dank U! Religiekritiek op het toneel

Michiel Nederlof

 • 9 Discordianisme (Church of the Flying Spaghetti Monster)

René Nuijs

 • 21 De vloek van het atheïsme (Plato)
 • 32 Moderniteit is afgoderij (Donoso Cortés)

Rozemarijn Oosthoek

 • 2 Aad de Haas’ Profanerende Religieuze kunst (Mariano Cordiovani e.a)
 • 14 De Kerk als machtig en log instituut (Gerard Mathot en Aad de Haas)

Melina Reintjes

 • 4 Vlugschrift Beeldenstorm (Auteur onbekend)
 • 17 Paus en Sultan in de hel (Matthias Gerung)
 • 20 Verbeelding van de valse geestelijkheid
 • 27 Ware en valse vergeving (Hans Holbein de Jongere)

Marin Terpstra

 • 11 Spinoza over het begrip God ( Baruch Spinoza)
 • 28 Nieuwe soorten van theologie (Plato)
 • 30 Spinoza’s definitie van de godsdienst

Johanneke Uphoff

 • 13 Caritas Pirckheimer
 • 38 Kritiek op het kloosterleven (Luther)