Over de schrijver

Ik ben geboren te Amsterdam in 1954. Ruim drie jaren later verhuisden mijn ouders naar Nijmegen, waar ik de rest van mijn leven ben blijven wonen. Ik doorliep het middelbaar onderwijs aan het Dominicus College, waar ik HBS-b deed. In mijn jeugd dacht ik mijn bestemming gevonden te hebben in kunstzinnige richting: het bespelen van de gitaar en het zingen (en soms componeren) van liedjes, vooral van Bob Dylan, het schrijven van gedichten en korte verhalen, en tekenen en schilderen. Op het Dominicus College was ik uitverkoren een wandschildering te ontwerpen die door de klas is uitgevoerd (helaas verloren gegaan bij een verbouwing van de school), en in het laatste jaar schreef ik met Gilbert Senstius van der Meulen een gedichtenbundel door de school uitgegeven. In 1972 ging ik filosofie studeren aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar raakte ik al snel verzeild in de kring van studentenactivisten, en verdween de artistieke loopbaan uit beeld. Geleidelijk aan bleek de wijsbegeerte mij meer te boeien, en rondde ik de opleiding in 1980 cum laude af met een scriptie over de Franse marxistische filosoof Louis Althusser.

De jaren tachtig waren voor een net afgestudeerde academicus, zeker in mijn vakgebied, niet erg gunstig. Na een korte aanstelling als onderzoeker (met als onderwerp het begrip proletariaat bij de jonge Marx) bleef ik langdurig werkloos, en kreeg bij toeval in mei 1985 een aanstelling als promovendus aan dezelfde faculteit waar ik was afgestudeerd. Het onderwerp: het machtsbegrip bij Spinoza. Deze filosoof had mij al eerder geraakt (ik schreef een korte tekst voor een SUN-bundel over Althusser en Spinoza in 1977) en ik stortte mij met veel geestdrift op het onderwerp. Dat mondde in 1990 uit in een promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Bij het afronden van mijn proefschrift had ik al de gelegenheid in te vallen voor enkele cursussen filosofie voor studenten bestuurskunde en langs die weg kon ik aan de slag als docent filosofie bij de net opgerichte nieuwe faculteit Beleidswetenschappen (inmiddels Managementwetenschappen) waar ik een uitgebreid pakket verzorgde: ethiek & politieke filosofie, argumentatieleer en wetenschapsfilosofie. Ik schreef in dat kader ook enkele cursusboeken rond deze onderwerpen, waaruit later Maakbaarheid en normativiteit (1997) en Omstreden besluiten (2002) ontstonden, uitgegeven bij SUN. In het begin van de eenentwintigste eeuw kon ik voltijds aan de slag bij de Faculteit Filosofie om mij weer meer met mijn vakgebied politieke wijsbegeerte te kunnen bezighouden. Tot en met het semester 2015-2016 heb ik onderwijs verzorgd. De laatste jaren voor mijn pensioen heb ik mij verdienstelijk gemaakt als Beleidsmedewerker Onderzoek, in het laatste jaar betrokken bij de onderzoeksvisitatie.

Sinds mijn dissertatie ben ik in mijn onderzoek verder gegaan op onderwerpen die uit mijn kennis van Spinoza voortkomen, met name rond het theologisch-politiek vraagstuk. Mijn idee was om de voorgeschiedenis en de latere ontvangst van het Theologisch-Politiek Traktaat in kaart te brengen.  In dat kader richtte ik (samen met Theo de Wit, Marc de Kesel, David Janssens en Govert Buijs) in 1995 de werkgroep Res Mixtae die gedurende tien jaar drie studiedagen per jaar organiseerden over auteurs en thema’s rond het theologisch-politiek vraagstuk. Het internetboek dat op deze website zal ontstaan, is een voortzetting van deze inspirerende bijeenkomsten en een poging een overzicht en samenhang te schetsen. Uit dit onderzoek resulteerden veel publicaties, voor een deel ook gebundeld in het bijzonder Democratie als cultus (2011) en samen met Theo de Wit Waarom tolerantie niet de hoogste waarde kan zijn (Damon 2019). Ook schreef en redigeerde ik in 2012 een Basisboek Politieke Filosofie: Onenigheid en gemeenschap (Boom).

  • Lees een uitgebreider beschrijving van mijn wijsgerige ontwikkeling hier [in ontwikkeling]
  • Zie voor een overzicht van mijn publicaties elders op deze website.

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.