Toelichting Project ‘Stijlen van religiekritiek’

De website ‘Stijlen van religiekritiek’ biedt een verzameling van voorbeelden van religiekritiek door de geschiedenis heen. De voorbeelden zijn voorzien van een toelichting. De uitleg van de voorbeelden is beperkt tot wat noodzakelijk is. De website is vooral bedoeld om te laten zien in hoeveel gedaanten en stijlen religiekritiek kan optreden, en welke soorten beweegredenen er zijn voor een kritiek van religie.

De website is niet langer in ontwikkeling, meer geeft de stand van zaken weer zoals die bij beëindiging van het project was. Een bewerkte versie van een selectie van lemmata verscheen als boek: Een gebed zonder eind. Stijlen van religiekritiek van de oude Grieken tot nu (geredigeerd door Lisanne Jansen, Rozemarijn Oosthoek, Rob van de Schoor, Nikki Heinsman en Marin Terpstra), Wilde Raven, Arnhem 2016.

Website ‘Stijlen van religiekritiek’

Gebruiksaanwijzing:

  • De website opent met een lijst van voorbeelden (exempla).
  • Bij elk exemplum vindt de lezer een korte toelichting op het voorbeeld.
  • Daar weer onder vindt de lezer gegevens over de bron, de stijl en de inhoud van het voorbeeld. Dit zijn koppelingen naar andere pagina’s waar bron, stijl en inhoud worden toegelicht.
  • Vanuit die koppelingen kan de lezer gelijksoortige voorbeelden vinden of dwarsverbanden onderzoeken.

Verantwoording

De inhoud van de website steunt op eigen onderzoek van de akademie-assistenten of van begeleiders van het project. Op de website zelf is afgezien van uitgebreide bronvermelding. Die vindt de lezer hieronder, evenals de onderzoeksverslagen waarop de teksten van de website teruggaan.

Eindredactie: dr Marin Terpstra
Redactionele ondersteuning: drs Bas Leijssenaar

Diderot, Denis
Lisanne Jansen | Literatuur Diderot (pdf, 166 kB)

Donoso Cortés
René Nuijs | Literatuur Donoso Cortés (pdf, 8.5 kB)

Hangout-OnAir
Gauwain van Kooten Niekerk

Hobbes, Thomas

René Nuijs | Literatuur Thomas Hobbes (pdf, 8 kB)

Homoseksualiteit in de protestante kerk
Susanna Graver | Literatuur Homoseksualiteit (pdf, 13 kB)

Hume, David
Emile Dumoulin | Literatuur David Hume (pdf, 10 kB)

Jesaja
Peter van den Burg

Kruiswegstaties Aad de Haas
Rozemarijn Oosthoek | Literatuur Aad de Haas (pdf, 293 kB)

Lessing, Gotthold Ephraim
Lars Cornelissen

Martelaren van Córdoba
Nikki Heinsman | Literatuurlijst Eulogius en de martelaren van Córdoba (pdf, 432 kB)

Oudheid
Arco den Heijer | Literatuur Oudheid (pdf, 458 kB)

Pirckheimer, Caritas
Johanneke Uphoff | Literatuur Pirckheimer (pdf, 17 kB)

Prenten uit de reformatie
Melina Reintjens | Literatuur Reformatie (pdf, 347 kB)

Religie in de politiek
Helmie van de Camp |Literatuurlijst religiekritiek in politiek (pdf, 358 kB)

Spinoza, Benedictus de
Marin Terpstra

Theatergroep Wunderbaum
Eva Martens

Voltaire
Lars Cornelissen