Afscheidssymposium 29 mei GAAT NIET DOOR

Op vrijdag 29 mei zou mijn officiële afscheid plaatsvinden van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 17 mei aanstaande. De maatregelen in verband met de Coronacrisis staan deze bijeenkomst niet toe. Er is nog geen zicht op het begin van een tijdperk dat het wel kan doorgaan, dus een alternatieve datum heb ik nog niet. Wanneer er meer duidelijkheid is, volgt nader nieuws.

Het thema van het symposium is:

‘Filosofie, politiek, religie: verscherping en neutralisering van onderscheidingen’

Het thema luidt het project in dat ik vanaf mijn pensioen wil uitwerken en dat tevens een voortzetting is van mijn onderzoek tot nu toe. Dat begon met Spinoza en zijn Theologisch-politiek traktaat, waarin de spanning tussen filosofie, politiek en religie centraal staat, en zette zich voort met een toegenomen belangstelling voor een politieke, politiek-theologische en socio-logische theorie van onderscheidingen zoals te vinden bij met name Carl Schmitt en Niklas Luhmann. De vraag is: wat kan een theorie van onderscheidingen bijdragen aan het begrip van de spanning tussen filosofie, politiek en religie? Politiek en religie zijn bij uitstek domeinen waarin onderscheidingen worden verscherpt of geïntensiveerd: ze krijgen een existentiële betekenis. Het bestaan en voortbestaan van politieke en religieuze (en uiteraard alle andere maatschappelijke) instellingen of systemen zijn verbonden met het meer of minder strikt handhaven en verdedigen van onderscheidingen, grenzen en tegenstellingen – tot aan het onderscheid tussen vriend en vijand toe. Filosofie zou men kunnen opvatten als een de-intensivering of neutralisering van onderscheidingen: ze verliezen hun existentiële betekenis en worden voorwerp van beschouwing en logische analyse. Zo eenvoudig is het uiteraard niet: politiek en religie kunnen ook geneutraliseerd worden, en filosofie kan existentiële betekenis krijgen. En precies deze vele mogelijkheden zijn interessant. (Een eerste aanzet heb ik gegeven in een artikel dat zojuist is verschenen: ‘Intensifying and De-intensifying Distinctions: A Meditation on Imagining the Form of a Border’.)

Programma (onder voorbehoud):

11u00-13u00: Inleidende voordrachten over onderscheidingen

  • 11u00-11u30: Marin Terpstra – Welkom en inleiding
  • 11u30-12u00: Theo de Wit – Het einde van de discussie. Neutralisering en intensivering in de recente Nederlandse politiek
  • 12u00-12u30: Hans Lindahl – A-legality
  • 12u30-13u00: Wil Martens – Onderscheidingen en eenheden bij regulering van wereldwijde issues, zoals klimaat en gezondheid

13u00-14u00: Lunch

14u00-16u30: Open discussie over inleidingen met toegezegde bijdragen van

  • Inigo Bocken – De filosofie als gesprekspartner in het religiegesprek in Cusanus’ De pace fidei
  • Jean-Pierre Wils – Existentiële en functionele onderscheidingen: een werkverdeling tussen religie en politiek?
  • Marcel Becker – Integriteit in politieke spanningsvelden
  • Anya Topolski – nog niet bekend

16u30-18u30: Receptie

Welcome!

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.